Połączmy siły!

Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018 za nami. Dyskutowaliśmy o najistotniejszych obecnie problemach i wyzwaniach naszych środowisk: edukacji dzieci i młodzieży, sposobach wsparcia nauczycieli, animatorów i edukatorów, o rozwijaniu kluczowych kompetencji XXI wieku, a także zastanawialiśmy się nad tym, jak zbudować skuteczną sieć współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

Rozmawialiśmy także o znaczeniu i obecności edukacji kulturowej nie tylko w szkołach i instytucjach kultury, ale również w mieście i w regionie. Podczas paneli dyskusyjnych, spotkań warsztatowych i rozmów w kuluarach wymieniliśmy się pomysłami, wiedzą, doświadczeniami oraz skutecznymi, możliwymi do realizacji praktykami.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za udział w Forum. Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli, doświadczeń i zawarcia nowych znajomości i kontaktów.

Podsumowanie paneli i warsztatów (PDF)

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji i nagrań transmisji na żywo.

Fotorelacja

Fotorelacja

Program

Program

Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018
Edukacja+Kultura
Połączmy siły!

14.11.2018, godz. 10.00‒16.30

Centrum Kongresowe ICE Kraków
ul. Marii Konopnickiej 17

9.00–10.00

Rejestracja

10.00–10.15

Powitanie gości i uczestników przez gospodarzy forum – Izabelę Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, oraz Joannę Orlik, dyrektorkę Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

10.15–10.45

Wprowadzenie. Czego uczy nas kultura? – Joanna Orlik i Weronika Idzikowska, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

10.45–12.00

Panel dyskusyjny. Edukacja kulturalna. Dlaczego Kraków jej potrzebuje?
 
UDZIAŁ WEZMĄ:

Anna Michalak-Pawłowska – pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej

Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Dariusz Martynowicz – nauczyciel języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im A. Witkowskiego w Krakowie

Aleksandra Barczyk – pedagog cyrku, instruktorka teatralna, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie

Mikołaj Spodaryk – edukator, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
 
moderatorzy panelu

Robert Piaskowski, dyrektor programowy Krakowskiego Biura Festiwalowego

Justyna Nowicka, redaktorka Radia Kraków

12.00–12.30

Przerwa kawowa

12.30-13.45

Panel dyskusyjny. Kompetencje XXI wieku. Jak i po co wspierać rozwój edukacji kulturowej?
 
UDZIAŁ WEZMĄ:

Monika Wiejaczka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Piotr Szewczyk – zastępca dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu

Maja Dobkowska – trenerka kreatywności, współpracuje ze szkołami, przedszkolami, muzeami, domami kultury i ośrodkami doskonalenia nauczycieli

Tomasz Sobczak – artysta, nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie

Katarzyna Grubek – kierowniczka działu Kultura i media w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
 
moderatorzy panelu

Piotr Knaś, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Łukasz Wojtusik, dziennikarz kulturalny radia TOK FM

13.45-14.30

Lunch

14.30–16.00

Warsztaty *

Maja Dobkowska, Dzisiaj porozmawiamy o dzisiaj. Miniwarsztat o tym, jak przez sztukę uczyć o współczesności

Agnieszka Foryś, Grzegorz Jankowicz, Edyta Sławska, Anna Słowikowska-Bogacka, Czego nauczyciele i edukatorzy mogą nauczyć twórców festiwali?

Weronika Idzikowska, Mikołaj Spodaryk, Dziecko jako twórca i obywatel. Mikrolaboratorium o prawach dziecka i o sztuce

Piotr Knaś, Piotr Szewczyk, Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce. Rekrutacja

Anna Michalak-Pawłowska, Jak stworzyć miejski program edukacji kulturalnej?

* Warsztaty będą prowadzone równolegle.

16.00–16.30

Podsumowanie Forum

Edukacja kulturalna. Dlaczego Kraków jej potrzebuje?

UDZIAŁ WEZMĄ:
Anna Michalak-Pawłowska, Katarzyna Olesiak, Dariusz Martynowicz, Aleksandra Barczyk, Mikołaj Spodaryk

Zbudowanie sojuszu dla edukacji kulturalnej w miastach nie musi być trudne. Doświadczenia Warszawy pokazują, że takie sieciowe współdziałanie przynosi kapitalne rezultaty. Jak doszło do powstania Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej? Jakie są jego efekty po blisko dziesięciu latach realizacji? W jaki sposób Kraków definiuje pojęcie edukacji kulturalnej i jaki widzi w niej potencjał do rozwoju? Co Kraków chciałby osiągnąć w 2030 roku i jaka jest wizja idealna zrealizowania tego postulatu w dziedzinie kultury? W jaki sposób postulaty edukacji kulturalnej realizują edukatorzy, praktycy nauczania i co myślą o tym przedstawiciele instytucji kultury? Podczas naszego panelu porozmawiamy m.in. o tych problemach i wyzwaniach, rozpatrując je zarówno z perspektywy makro (polityki miejskie, strategie działania) i praktyków (pedagogów i edukatorów), jak i z perspektywy nauczyciela. Nasz cel to zidentyfikowanie obszarów współdziałania służących wszystkim tym podmiotom, dla
których ważne jest przygotowanie świadomego, zaangażowanego odbiorcy i współtwórcy kultury.

moderatorzy panelu:
Robert Piaskowski, Justyna Nowicka

Kompetencje XXI wieku. Jak i po co wspierać rozwój edukacji kulturowej?

UDZIAŁ WEZMĄ:
Monika Wiejaczka, Piotr Szewczyk, Maja Dobkowska, Tomasz Sobczak, Katarzyna Grubek

Nasza dyskusja będzie toczyć się m.in. wokół zagadnień związanych z perspek­tywami „nowej" edukacji ‒ zastanowimy się, w jaki sposób można zmieniać środo­wisko edukacyjne, aby ułatwić młodym ludziom odnalezienie się w nim, oraz czy możliwe jest wspólne budowanie przestrzeni edukacji kulturowej przez lokalne instytucje kulturalne i szkołę. Spróbujemy również spojrzeć na wspólną politykę edukacji zarówno z perspektywy rodzica, jak i animatora/edukatora/nauczyciela i znaleźć sposoby na to, by wyjść sobie naprzeciw, tworząc wspólne i kompatybilne działania dla dzieci i młodzieży. Porozmawiamy też o perspektywach współpracy w regionie, odwołując się do potrzeby opracowania i wdrożenia Małopolskiego Programu Rozwoju Edukacji Kulturowej.

moderatorzy panelu:
Piotr Knaś, Łukasz Wojtusik

Anna Michalak-Pawłowska
Jak stworzyć miejski program edukacji kulturalnej?
 
W edukacji kulturalnej/kulturowej zwykle jesteśmy samotnymi długodystansowcami.
Czas to zmienić. Jak zebrać wszystkich graczy na rynku? Jak sprawić, by animatorzy, edukatorzy i nauczyciele spotkali się w jednym miejscu? Jak rozmawiać, żeby tworzyć lokalne koalicje i sieć współpracy? Korzystając z przykładu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i innych miast realizujących takie programy, postaramy się stworzyć skuteczny plan działania.

Maja Dobkowska
Dzisiaj porozmawiamy o dzisiaj. Miniwarsztat o tym, jak przez sztukę uczyć o współczesności

Punktem wyjścia do dyskusji będzie refleksja nad znikomą obecnością współczesności w programach nauczania przedmiotów artystycznych i humanistycznych. Dlaczego ‒ zanurzeni po uszy w historii ‒ nie znajdujemy już czasu, by porozmawiać z uczniami o tym, co dzieje się tu i teraz oraz o świecie, który będą współtworzyć? Czemu „kiedyś” jest istotniejsze od „dziś” i „jutro”? W krótkim warsztacie autorka zaprosi do innego spojrzenia na świat, w którym dziś żyjemy, wykorzystując do tego sztukę współczesną. Zastanowimy się też nad tym, w jaki sposób można przeszczepić ten pomysł na grunt szkolny.

Agnieszka Foryś, Grzegorz Jankowicz, Edyta Sławska, Anna Słowikowska-Bogacka
Czego nauczyciele i edukatorzy mogą nauczyć twórców festiwali?

W tym roku Krakowskie Biuro Festiwalowe rozpoczęło swój pilotażowy program edukacyjny skierowany do krakowskich liceów. Uczniowie z VII i IX LO wzięli udział w wydarzeniach w ramach festiwalu Sacrum Profanum, Krakowskiego Salonu Sztuki i Festiwalu Conrada, a także uczestniczyli w spotkaniach z kuratorami i artystami. Czego dowiedzieli się uczniowie, a czego organizatorzy? Co mogą zrobić twórcy festiwali, by zainteresować swoją ofertą młodszą publiczność? I czy wprowadzenie w świat festiwali przygotowuje do uczestnictwa w kulturze?
O tym wszystkim opowiedzą Anna Słowikowska-Bogacka, Edyta Sławska oraz Agnieszka Foryś ‒ koordynatorki projektu. Grzegorz Jankowicz zdradzi natomiast szczegóły realizowanych programów: „Szkoły Czytania”, literackiego programu edukacyjnego prowadzonego w krakowskich szkołach i ośrodkach resocjalizacyjnych, a także „Lekcji Czytania”, programu promującego i wspierającego czytelnictwo i zainteresowanie literaturą poprzez spotkania i rozmowy z wybitnymi pisarkami i pisarzami.

Weronika Idzikowska, Mikołaj Spodaryk
Dziecko jako twórca i obywatel. Mikrolaboratorium o prawach dziecka i o sztuce

Czy wychowujemy przyszłych odbiorców sztuki i wspieramy rozwój obywatelski dzieci? Czy w naszych działaniach ‒ na lekcjach, w ośrodkach kultury, w galeriach sztuki ‒ jest miejsce dla dziecka jako kompetentnego człowieka? Czy sztuka może wspierać realizowanie praw dziecka? Podczas naszego mikrolaboratorium poszukamy odpowiedzi na te właśnie pytania. Zapraszamy nauczycieli, animatorów, edukatorów ‒ zarówno tych, którzy interesują się sztuką, jak i tych, którzy nie wiedzą, co z nią zrobić.

Piotr Knaś, Piotr Szewczyk
Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce. Rekrutacja

Spotkanie przeznaczone jest dla liderów i pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół i placówek wychowania pozaszkolnego z terenu województwa małopolskiego. Naszym celem jest zawiązanie koalicji na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce oraz próba podjęcia wspólnych działań w tym zakresie. Chcemy sprawić, aby edukacja kulturowa stała się istotnym elementem programu szkół, instytucji kultury i lokalnych stowarzyszeń w naszym regionie oraz zbudować trwałe, międzysektorowe partnerstwo organizacji kulturalnych i edukacyjnych. Jeśli nasz cel jest Ci bliski i chcesz wraz z nami współtworzyć najlepszą strategię działań, zapraszamy na spotkanie.

Prelegenci

Prelegenci
Izabela Helbin
Izabela Helbin
Izabela Helbin

Izabela Helbin

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego i Centrum Kongresowego ICE Kraków; menadżerka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali i licznych wydarzeń kulturalnych. Realizuje m.in. miejską politykę rozwoju Krakowa poprzez kulturę, program wsparcia sektora literackiego i edukacji czytelniczej Kraków Miasto Literatury UNESCO, program rozwoju sektora audiowizualnego i produkcji filmowych w Małopolsce, nadzoruje też rozwój sektora MICE i organizację prestiżowych kongresów i konferencji. Pod jej dyrekcją KBF wzmocniło aktywność edukacyjną, międzynarodową, a także zdefiniowało się jako platforma do współdziałania różnorodnych podmiotów z całego sektora kultury, innowacji, biznesu i edukacji.

Joanna Orlik
Joanna Orlik
Joanna Orlik
fot. Marek Antoniusz Święch

Joanna Orlik

Animatorka, miłośniczka rozwiązań systemowych i spontanicznych decyzji. Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie ‒ regionalnej instytucji kultury zajmującej się rozwojem sektora kultury w województwie małopolskim. Stworzyła i przez 5 lat prowadziła interdyscyplinarny kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka i koordynatorka Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Prezeska Forum Kraków. Uczestniczy w programach związanych z edukacją kadr kultury, prowadzi warsztaty, rozwija projekty. Prywatnie przekonana, że dużo da się zrobić.

Paneliści / prowadzący

Aleksandra Barczyk
Aleksandra Barczyk
Aleksandra Barczyk

Aleksandra Barczyk

Absolwentka teatrologii UJ i Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, instruktorka „Symboliki ciała i improwizacji w tańcu” wg metody Detlefa Kapperta, współzałożycielka Fundacji Wszyscy Obecni, działaczka społeczna – szczególnie w obszarze udostępniania kultury i sztuki osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest także pedagogiem cyrku, instruktorką teatralną i bajarką. Na co dzień związana ze Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. W roku 2012/13 prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie z przedmiotu teatroterapia.

Maja Dobkowska
Maja Dobkowska
Maja Dobkowska

Maja Dobkowska

Absolwentka polonistyki UJ, zawodowo związana od wielu lat z Ośrodkiem Twórczej Edukacji Kangur. Dzięki „Kangurowi” stała się trenerem kreatywności. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami, muzeami, domami kultury i ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Prowadzi autorskie szkolenia dla nauczycieli. Interesuje się zagadnieniami na styku edukacji i kultury. Od lat organizuje w szkołach i przedszkolach autorskie warsztaty z historii sztuki dla dzieci. Na zamówienie Muzeum Historii Polski napisała książkę dla dzieci o Nowej Hucie; wspólnie z zespołem „Kangura” stworzyła serię wydawniczą „Myślanki”. Jest również certyfikowanym trenerem biznesu.

Agnieszka Foryś
Agnieszka Foryś
Agnieszka Foryś

Agnieszka Foryś

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym UJ w Krakowie; polonistka w VII LO w Krakowie. Od 2014 roku razem z Michałem Zakrzewskim pracuje metodą projektu w klasach o profilu humanistyczno-artystycznym. Obecnie we współpracy z Muzeum Narodowym realizuje autorski „Projekt Wyspiański” (2017–2020). W 2018 roku uczestniczyła w fokusowym wywiadzie „(Współ)praca na podstawie programowej w działaniach edukacyjno-kulturalnych skierowanych do młodzieży” organizowanym w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016–2018 przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Katarzyna Grubek
Katarzyna Grubek
Katarzyna Grubek

Katarzyna Grubek

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz Uniwersyteckiego Kolegium Języka Francuskiego. Kierowniczka działu Kultura i media w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Autorka publikacji, materiałów edukacyjnych, kursów e-learningowych z zakresu edukacji kulturowej i medialnej, trenerka. Autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Członkini Zarządu Stowarzyszenia „Chata z pomysłami”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2017.

Weronika Idzikowska
Weronika Idzikowska
Weronika Idzikowska

Weronika Idzikowska

Animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka kultury. Współpracuje z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi z Małopolski. Wspiera dzieci i młodzież w świadomym korzystaniu ze swoich praw, m.in. do wyrażania własnych poglądów i do bycia wysłuchanym w sytuacjach edukacyjnych.

Grzegorz Jankowicz
Grzegorz Jankowicz
Grzegorz Jankowicz

Grzegorz Jankowicz

Filozof literatury, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada, pracownik Działu Literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego, współpracownik Centre for Advanced Studies in the Humanities UJ. Redaktor działu Kultura „Tygodnika Powszechnego”. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego, członek Rady Programowej Festiwalu Copernicus, członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Autor książek, m.in. Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015), Gombrowicz – Loading. Esej o formie życia (2014), Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami, cz. 2 (2013).

Piotr Knaś
Piotr Knaś
Piotr Knaś
fot. Marek Antoniusz Święch

Piotr Knaś

Ukończył etnologię i europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, gdzie koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Dariusz Martynowicz
Dariusz Martynowicz
Dariusz Martynowicz

Dariusz Martynowicz

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Członek grupy Superbelfrzy RP. Fascynat nowoczesnych technologii w nauczaniu, redaktor tekstów. Zwycięzca wielu ogólnopolskich konkursów dla nauczycieli, które dotyczyły wykorzystywania nowych technologii w szkole oraz edukacji kulturowej. Trener edukacyjny. Uwielbia pracę metodą projektu i lekcje plenerowe. Współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. z Fundacją Nowoczesna Polska. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu historii filmu.

Anna Michalak-Pawłowska
Anna Michalak-Pawłowska
Anna Michalak-Pawłowska
fot. Mateusz Ciaglo

Anna Michalak-Pawłowska

Pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej i Zarządzania Kulturą UJ. Twórca i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”. Jest absolwentką Szkoły Tutorów. Wykłada na Akademii Teatralnej w Warszawie. Autorka programów radiowych i telewizyjnych promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową. Realizuje warsztaty z zarządzania kulturą oraz projekty teatralne w lokalnych społecznościach. Jest członkiem European Network of Cultural Centres, Zrzeszenia Animatorów Kultury Forum Kraków oraz Forum Kultury Mazowsze.

Justyna Nowicka
Justyna Nowicka
Justyna Nowicka

Justyna Nowicka

Redaktorka radiowa, filolożka klasyczna. Pracuje w Radiu Kraków, stale współpracuje z radiową Dwójką. Publicystka, zajmuje się teatrem i sztukami wizualnymi. Producentka słuchowisk radiowych, m.in. Mai Kleczewskiej, Agaty Dudy-Gracz, Jana Klaty, Michała Borczucha. Autorka książki o fotografii Mieczysława Karłowicza i projektowaniu graficznym w PWM, współautorka licznych publikacji, m.in. o historii krakowskiego radia i opery.

Katarzyna Olesiak
Katarzyna Olesiak
Katarzyna Olesiak

Katarzyna Olesiak

Od kilkunastu lat kieruje działalnością kulturalną w samorządach miejskich, a od 2013 roku jest dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Do zakresu jej obowiązków należą m.in.: koordynacja i nadzór nad miejskimi instytucjami kultury, planowanie, wykonanie i realizacja ponad ćwierćmiliardowego budżetu Wydziału oraz instytucji kultury, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami w infrastrukturę kultury, przygotowanie i realizacja programów kulturalnych oraz własnych projektów i cykli artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta.

Robert Piaskowski
Robert Piaskowski
Robert Piaskowski
fot. Adam Golec

Robert Piaskowski

Dyrektor programowy Krakowskiego Biura Festiwalowego. Koordynuje rozwój kluczowych festiwali i programów wspierających rozwój różnych sektorów: literatury, muzyki, produkcji audiowizualnej, działań lokalnych oraz edukacji branżowej i artystycznej w Krakowie. Był jednym z inicjatorów przystąpienia Krakowa do sieci UCCN, nadzoruje realizację programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, działania Krakow Film Commission, a także reprezentuje Kraków w relacjach z OWHC, UCCN, UNESCO i Festival Cities Network.

Edyta Sławska
Edyta Sławska
Edyta Sławska

Edyta Sławska

Absolwentka filologii polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie; nauczycielka języka polskiego w IX LO. Socjoterapeutka, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nauczyciel ćwiczeniowy Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2011‒2013 uczestniczyła w europejskim projekcie Comenius Regio w ramach współpracy z Konrad-Adenauer-Gymnasium w Westerburgu. Od kilkunastu lat prowadzi działania wychowawczo-edukacyjne, współpracując z krakowskimi instytucjami kultury. We wrześniu 2018 roku rozpoczęła współpracę z Krakowskim Biurem Festiwalowym.

Anna Słowikowska-Bogacka
Anna Słowikowska-Bogacka
Anna Słowikowska-Bogacka

Anna Słowikowska-Bogacka

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z zakresu filozofii i etyki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; nauczyciel dyplomowany języka polskiego w IX LO w Krakowie. Od 2006 roku współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie jako nauczyciel ćwiczeniowy, a w ramach praktyk ciągłych z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jest koordynatorką współpracy wolontariuszy z Centrum Psychoonkologii UNICORN oraz organizuje międzynarodową wymianę młodzieży „Małopolska i Sycylia razem”.

Tomasz Sobczak
Tomasz Sobczak
Tomasz Sobczak

Tomasz Sobczak

Nauczyciel, artysta. Pracuje w III LO oraz w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz w WSIiZ w Rzeszowie. Absolwent AP w Krakowie, UMCS w Lublinie, KA w Krakowie. Obecnie studiuje mediację sztuki na ASP we Wrocławiu. W roku 2013 został odznaczony tytułem EFIAP (Excellence FIAP). Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą, w tym 14 indywidualnych.

Mikołaj Spodaryk
Mikołaj Spodaryk
Mikołaj Spodaryk

Mikołaj Spodaryk

Członek zespołu Korporacji Ha!art, edukator w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Interesuje się problemami materialności tekstu i literaturą elektroniczną. Redaktor, tłumacz, twórca tekstów konceptualnych.

Piotr Szewczyk
Piotr Szewczyk
Piotr Szewczyk

Piotr Szewczyk

Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Choreograficznego. Od dwunastu lat jest dyrektorem ZPiT „Ziemia Myślenicka”. W latach 2015–2016 był wiceprzewodniczącym polskiej sekcji International Organization of Folk Art (IOV) ds. zespołów folklorystycznych i festiwali. Od 2017 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Pomysłodawca i współtwórca Festiwalu Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem.

Monika Wiejaczka
Monika Wiejaczka
Monika Wiejaczka

Monika Wiejaczka

Menadżerka kultury, inicjatorka i organizatorka wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych, równie skuteczna w działaniach w skali mikro, jak i makro ‒ z międzynarodowym rozmachem i lokalną pasją. Zdobyła doświadczenie w pracy we wszystkich sektorach: publicznym, gospodarczym i pozarządowym, współzałożycielka fundacji i stowarzyszeń. Pracownik małopolskiej administracji publicznej, zaangażowana m.in. w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością czy systemowe projekty opieki nad dziedzictwem kulturowym.

Łukasz Wojtusik
Łukasz Wojtusik
Łukasz Wojtusik
fot. Jacek Lenczowski

Łukasz Wojtusik

Dziennikarz kulturalny radia TOK FM, szef krakowskiej redakcji Grupy Radiowej Agory. Przeprowadził wiele rozmów z przedstawicielami kultury i sztuki. Laureat nagrody Dziennikarzy Małopolski dla najlepszego dziennikarza kulturalnego (2013). Doktorant nauk społecznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Autor zbioru rozmów z Leonem Knabitem Dusza z ciała wyleciała. Rozmowy o śmierci i nie tylko oraz współautor książki z Piotrem Żyłką i Grzegorzem Kramerem SJ Łobuzy. Grzesznicy mile widziani.

Rejestracja

Rejestracja

Szanowni Państwo,

Wszystkie miejsca zostały zarezerwowane. Zakończyliśmy rejestrację na Forum.

Informacje praktyczne

Informacje praktyczne

Kiedy: 14 listopada, godz. 10.00–16.30

Rejestracja: od godz. 9.00

Gdzie: Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17.
Wejście od strony hotelu Park Inn przy ul. Jana Bułhaka.

Łatwy dojazd komunikacją miejską, Centrum Kongresowe ICE Kraków znajduje się przy rondzie Grunwaldzkim (przystanki Centrum Kongresowe ICE).

 

Udział bezpłatny, rejestracja online.

Regulamin Forum

Organizatorzy

Organizatorzy

MIKKBFICE

Forum jest objęte patronatem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

MCDN - Instytucja Województwa Małopolskiego

Forum jest realizowane w ramach „SYNAPS – programu rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”.

Narodowe Centrum Kultury | Bardzo Młoda Kultura

Program SYNAPSY jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura oraz środkom z budżetu Województwa Małopolskiego.

Kontakt

Kontakt

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 Lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 (12) 422 18 84
instytut@mik.krakow.pl

Organizator:
Małopolski Instytut Kultury - instytucja kultury województwa małopolskiego
Współorganizator:
Krakowskie Biuro Festiwalowe
Patronat:
MCDN
Finansowanie:
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016–2018
Narodowe Centrum Kultury | Bardzo Młoda Kultura